Používanie súborov cookies

INFORMÁCIA O POUŽÍVANÍ COOKIES

(ust. § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov)

Internetová stránka www.ilpadrino.sk („internetová stránka“) prevádzkovaná obchodnou spoločnosťou LCH & LO s.r.o., so sídlom Na Hradisko 194/11, 010 04 Hôrky, Slovenská republika, IČO: 48 100 641, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 63580/L („spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“); využíva takzvané cookies. O cookies je návštevník internetovej stránky spoločnosti ako predajcu/sprostredkovateľa informovaný (najmä) pri jej prvej návšteve formou zobrazujúcej notifikácie.

DEFINÍCIA COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a príslušné hodnoty. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač vychádza z už uložených súborov cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies ktoré používame, nepoškodzujú Vaše zariadenie.

Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, avšak ich povolenie Vám poskytne lepšie užívateľské rozhranie a prehliadanie internetovej stránky. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať. V takom prípade sa však môže stať, že určité funkcionality internetovej stránky nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na Vašu osobnú identifikáciu.

DRUHY A ÚČEL COOKIES

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a preferenciám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na internetovej stránke môžu byť použité dočasné a/alebo trvalé cookies. Na internetovej stránke používame niekoľko typov cookies.

  • Základné súbory cookies – tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku internetovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod.
  • Prevádzkové súbory cookies – pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme analytické a štatistické informácie o tom, ako používate internetovú stránku. Tieto informácie sú pre nás ukazovateľom, na ktoré časti internetovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia tiež na analýzu a vylepšovanie internetovej stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou internetovej stránky, používajú súbory cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa k médiu dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu pred tretími osobami) a súčasne sú implementované opatrenia tak, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas.
  • Súbory cookies tretích strán – na internetovej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak navštívená internetová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube a/alebo Facebook a/alebo Instagram a/alebo iné. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán, pričom spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístupom k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

ZMENA NASTAVENIA COOKIES

Cookies, ktoré sa na internetovej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Podrobný postup ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v každom prehliadači (alebo získate inštrukcie od vývojára). Ak využívate rôzne zariadenia na prístup k internetovej stránke (napr. počítač, smartphone, tablet, atď.), odporúčame každý prehliadač na jednotlivých zariadeniach prispôsobiť Vašim preferenciám cookies. Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz, a to buď priamo (ak máte vedomosť kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.